pokoj

Блажени миротворците, защото те ще се нарекат синове Божи.

 

Старозаветните размишления върху мира напоследък ни водят към Месията, който ще принесе мир на земята и укрепи за винаги царството на мира. Мирът който донася Исус няма граници и не е предназначен за един народ затова, че всеки може да приеме Неговото право, Неговата любов. Този мир обгръща цялата вселена, хората и животните. Детето няма повече да се страхува от змията, затова, че дивите животни ще станат неговите приятели. Месията ще възстанови първоначалната хармония в човеците и в природата. Той ще донесе справедливост в човешките отношения и вярност спрямо Бога обдарявайки всички със своя Дух. Приемайки Месията всички ще се отрекат от насилието и всяко зло, което унищожава единството и мира. Месията като жертвеният Агнец ще се сложи в жертва за греховете и въведе всички от грях към вечния мир. Мирът е възможен само тогава когато човек отхвърля греховете си, разкайва се и се старае да прави добро. Не стигат само деклараците, като политиците или желание да има римския мир

Мирът който се опира о насилието и на въоръжените войски не е лесен а неговата коварност се изразява в Римската поговорка: Vis pacem, para bellum, Когато желаеш да имаш мир, подготви се за война. Исус ни призовава към това да отхвърлим оръжието и да започнем да правим добро. Неговото присъствие в света е свързано с мира, който Той донася. Той е както казва Захария: като Изгрев на слънцето, което ще върне хора от лошите пътища ще и ги насочи в пътя на мира. Исус обдарявайки с мир връща здраве на жената, която беше болна от кръвотечение и прощава греховете на грешната жена. Той подчертава, че мирът това е благодат и дар от Бога, който дар човек може да приеме само с вяра: Дъще, твоята вяра те спаси; иди си с мир. Неговия мир това е новият дар, който елиминира автоматично всички войни, насилия и несправедливостта. Този мир е възможен за всички, които доброволно приемат Христа и Неговото право на любов като програма за собственият си живот. Христовият Мир е различен от това което мислят за мира хората, понеже Неговия мир се ражда от победа на греха и смъртта: Мир ви оставям; Моя мир ви давам; Аз ви давам не тъй, както светът дава. Този дар, който Исус принася на света се ражда от Неговата жертва, която иска от нас да я приемем и да умираме за греха, за да живеем. Исусовият мир не зависи от външните обстоятелства, той може да съществува въпреки насилието дълбоко в човешкото сърце, когото нищо не може да отдели от Христовата любов. Благодарение на Евхаристята човек винаги може да преживява мир в своето сърце в единството с Исус в Неговата Хвала. Христянин който приема това блаженство като програма за личен си живот не се надява на лесен мир. Той знае, че човек е грешен и също знае колко е голяма мощта, която слиза от Исусовият Кръст. Борейки се за мира, той се старае да е свободен от греха и да живее в пълно единство с Бога изпълнявайки Неговата воля и приемайки Го в Евхаристията. Въвежда мир живеейки в съгласие с Божите заповеди, преодолява своите слабости и хвали Бога дарителя на мира.

JMB