jezus

Очите на всчки в синагогата бяха насочени към Него.

Очите на много хора са били насочени към Него, още преди да се е родил на земята. Хората от Стария Завет точно са търсили този исторически момент, в който според пророчеството щяло да се яви на земята, и да създаде своето Царство. За много от семействата, които са живели в Стария Завет, всяко раждане на детето, това е била надеждата, че тяхното дете, това ще е обещаният Месия. Изречението: Очите на всчки в синагогата бяха насочени към Него. може да се каже и в сегашното време. И днес може да се каже, че очите на всички гледат към Господа.

От този момент, в който Неговото Рождение е разделило времето на ера преди Него и след Него, Исус е постоянно с нас, в своята Църква. Времето след Него, това е времето с Него. Исус до ден днешен е в центъра на вниманието. Очите на едните хора гледат Го с любов, чак до саможертва, има и такива очи, които се съмняват, има и безразличните, но не липсват и очите, които Го мразят. Това изречение: Очите на всчки в синагогата бяха насочени към Него. може да се каже използвайки бъдещето време. Очите на всчки ще се насочат към Него особено в този ден, когато Той ще дойде в славата си за да ни съди. И не трябва да забравяме, че има още едно бъдеще, по-далечно, това е вечността. Във вечността ще са насочени към него само очите на избраните, очите на тези които получиха награда. Останалите ще засени вечната слепота. Днес ние Го гледаме такъв какъвто ни Го представлява Евангелието. Виждаме Го в назаретанската синагога където чете и казва: Днес се изпълни това писание, което чухте. Исус е казал за себе си, че е изпълнил Писанието. Неговите дела са за нас предизвикателството. И ние би трябвало да се стараем да изпълняваме Божите Слова, да живеем според тях. Той чете и изпълнява. Ние четем и... да не се страхуваме да го кажем, и това е края. Както са гледали Исуса в миналото, така гледат и нас в сегашното време. Според Свети Павел: Станахме зрелище за света – за ангелите и за хората. Дано и ние да можем да кажем, някой ден на тези които ни гледат, че изпълнихме всичко живеейки хубаво, според това, което чухме и разбрахме от Божието Слово. В противен случай няма да можем да гледаме Исуса във вечността. Има още време.

JMB