1280px-Munkacsy-Christ-in-front-of-Pilate2

Моето царство не произхожда от този свят. Ако царството Ми беше от този свят, Моите служители щяха да се борят да не бъда предаден на юдеите... Аз затова се родих и затова дойдох на света, за да свидетелствам за истната.

Пилат не е могъл да мисли по-друг начин освен политически. Според това мислене Христос не е говорил за себе си, като за политически цар. Той може е считал себе си за цар на философите, на тези, които търсят истина за живота и за света. Такъв цар не е бил опасен за римската империя. Според Пилат Христос е бил невинен. Защо тогава Го осъдил на смърт? Защо бидейки защитник на закона постъпил незаконно?

Пилат е бил толкова горд, че не е могъл да позволи на тези, които е управлявал, да му казват каво да прави, но не е бил достатъчно смел, за да не се стрхува от това, че може да не го хареса Император. Неговата кариера била е по-важна от живота на невинен човек. До такава степен постът, който държеше е бил важен за него, че е освободил престъпник и е убил невинен. След това Пилат си измил ръцете, считайки себе си за невинен, но е осъдил на смърт човека, който нищо не е направил срещу закона на римската империя. До днешния ден нему подобни измиват кървавите си ръце. Колкото по-вече ги мият, толкова по-червени стават. И така разширява се кръга на тези, които са виновни за смъртта на Исуса. Юда, Първосвещениците, Народа, който е викал да го разпънат, и в личността на Пилат цялата римска империя. Нямало кой да защити Исуса. Непосилни се оказаха и еврейската набожност и римския закон. Но Исусовите думи се оказаха много точни: Който не е с Мене, той е протв Мене. Който не иска да умре за мене, той ще ме убие. Когато става дума за Исуса не можем да бъдем неутрални. Никокога не е било възможно това и никога няма да е. Може да се каже, че толкова сме срещу Него, колкото не сме с Него. Не може да е с Него и в най-малката степен този, който не е с Него изцяло. Да се замислим днес, дали нашето общуване с Него не означава, че сме срещу Него? Дали нашето приятелство с чувствата и думи не е неприятелсто в делата, според които Христос ни оценява. Исус е Царя на Истината и с никаква лъжа и никакъв подкуп няма да Го подведем. Да постъпваме достойно, защото само това заслужава толкова велик Цар. Иначе няма да сме в Царството Му.

JMB