PopeFranciswithDove

Скъпи младежи,

Ние се приближаваме към Световните Дни на Младежта, които ще се проведат в Панама през идния месец януари и които ще имат за тема отговорът на Дева Мария към призива на Бог: «Ето слугинята Господня, нека ми според думата ти» (Лк 1,38).

Думите на Мария са едно  «да» смело и великодушно, отговор на човек, който разбира тайната на призванието: да излезе от себе си и да се постави в служба на другите. Нашият живот има смисъл само в служба на Бог и на ближния.

Много младежи вярващи и невярващи, в края на периода на обучението си имат желание да помагат на останалите, да направят нещо за тези, които страдат.  Такава  е силата на младите хора, силата на всички вас, която може  да промени света; ето революцията, която може да победи великите сили на този свят: «революцията» на служенето.

Да служиш на ближния си не означава само да бъдеш готов да действаш, това включва също да влезеш в диалог с Бог, готов да изслушваш,  както постъпи Мария. Тя изслуша това, което ангелът й каза и след това му отговори. Като тръгнем от тази връзка с Бог, в тишината на сърцето ние откриваме нашата собствена идентичност и призванието,  към което Господ ни призовава; то може да бъде изразено  под различни форми: в брака, в посветения живот,  в Свещенството ... Това са различни начини да се следва Исус. Най-важното е да се открие онова, което Господ очаква от нас и да имаме смелостта да кажем «да».

Мария беше благословена жена, защото беше великодушна към Бог и се отвори за плана, който Той имаше за нея. Предложенията, които Бог ни отправя като онова което е отправил към Мария, нямат за цел да угасят мечтите, а да породят желания, да направят плодотворен нашия живот, да накарат да разцъфнат многобройни усмивки и да зарадват много сърца. Да дадем положителен отговор на Бог е първата стъпка, за да бъдем щастливи и да направим много хора щастливи около нас.

Скъпи младежи, нека всеки има смелостта да погледне дълбоко в сърцето си и да попита Бог: какво искаш Ти от мен? Оставете Господ да ви говори и вие ще видите как вашият живот се преобразява и изпълва с радост.

Преди следващия Световен Ден на Младежта в Панама, аз ви каня да се приготвите, следвайки многобройните инициативи, които ви се предлагат, като вземете участие в тях. Това ще ви помогне да вървите към тази цел. Нека Дева Мария ви придружава в това поклонничество и нейният пример да ви насърчава да бъдете смели и великодушни във вашия отговор.

На добър път към Панама! И моля ви, не забравяйте да се молите за мен. До скоро.

папа Франциск