IMG5064

 

Епископска Конференция на Католическата църква в България

 

 ПОКАНА

 

 за организиране и провеждане

на младежки срещи в духа на световната среща за младежи в Панама 2019 г.