Wszystkich-witych 

 1. През настоящата седмица честваме следните литургични възпоминания и празници:
 • четвъртък, 1.11 – ВСИЧКИ СВЕТЦИ, тържество. Светата Евхаристия ще бъде отслужена в 10:00 ч., след което ще посетим гробовете на нашите близки. Вечерта от 18:00 ч. ще бъде отслужена също литургия.

петък, 2.11 – Възпоминание на всички покойни (задушница). На този ден можем да получим пълна индулгенция за душите в чистилището и при посещение на гробищен парк в дните от 1 до 8 ноември, свързано с молитва (принася се само за душите в чистилището).

Индулгенцията е действие на верните, в много от случаите се свързва с посещение на определено място (пр. църква) или свързано с определен предмет (пр. броеница). Никой не може да принесе индулгенцията, която получава на жив човек. Тя може да се дарява само на починали. Пълна индулгенция може да се получи един път дневно. В момента на смъртта, обаче, верният може да получи индулгенцията, въпреки, че същия ден е вече получил. За пълната индулгенция се изисква да се изпълни определено дело, надарено с индулгенция, а също така и изпълнението на следните три условия:

 • Тайнството покаяние
 • Приемане на Светото Причастие
 • Молитва за намеренията на Светия Отец

Също така се изисква човек да не притежава каквато и да е  привързаност към грях, дори и той да се определя като простителен. Ако липсва пълна възможност или не се изпълни някое от гореспоменатите условия, тогава индулгенцията ще бъде частична. От голямо значение е приемането на Светото Причастие и молитвата за намеренията на Светия Отец, да намерят място в деня, в който се извършва делото, надарено с индулгенция. След една света изповед може да се получат няколко пълни индулгенции. След едно приемане на Светото Причастие и след една молитва за намеренията на Светия Отец се получава само една пълна индулгенция. Условието, отнасящо се за молитвата за намеренията на Светия Отец се изпълва цялостно след измолването на един „Отче наш” и „Радвай се”. Оставя се на верните избор на молитва за това условие, спрямо тяхното лично предпочитание и религиозна практика. Ако се изисква в определен ден посещение на определено място, това може да се направи от обяда на предния ден до края на означения ден. 

Верните могат да получат пълна индулгенция изпълнявайки трите условията и следните дела, които са надарени с индулгенция:

 • обожаване на Светото Причастие поне през половин час;
 • благочестиво приемане, дори и чрез медиите, папския благослов “Urbi et orbi”;
 • посещение на гробище в дните от 1 до 8 ноември свързано с молитва дори и мислено (принася се само за душите в чистилището);
 • благочестиво участие в литургията на Велики Петък и отдаване на почит на Кръста Христов (пр. чрез целуване);
 • участие в духовни упражнения, продължаващи поне три дни;
 • участие в тържественото закриване на Евхаристичен конгрес;
 • публично изповядване на „Посвещаването на човешкия род” (стр…) в деня на тържеството на Пресветото Сърце Исусово Исус Христос, Цар на вселената;
 • в тържеството на Светите апостоли Петър и Павел, всеки който благочестиво използва религиозни предмети (кръст, броеница, медальон) осветени от папата или епископа;
 • слушане на няколко проповеди по време на провеждаща се мисия и участие в тържественото й заключение;
 • приемане на първо Причастие или участие в такова тържество;
 • отслужване на първа Евхаристия или благочестиво участие в нея;
 • измолване на Светата броеница (стр…) в църквата, в семейството, в монашеската общност (трябва да се измоли устно, поне една от четирите части, т.е. пет десетици без прекъсване, заедно с размишленията, придружаващи тайните);
 • обновяване на свещеническите обещания по време на Евхаристията на 25-, 50-, 60- годишнината от ръкоположението (за свещеници);
 • участие в Светата Евхаристия на гореспоменатия юбилей (за верните);
 • благочестиво четене на Светото писание поне през половин час;
 • посещение на църквата, където се провежда Епархиен синод и измолване там на „Отче наш” и „Вярвам в Бога”;
 • тържествено измолване на химна „Пред велико, свето Тайнство” на Велики Четвъртък и на Тяло и Кръв Христови;
 • публично измолване на химна „Тебе Боже Хвалим” (стр…) в последния ден на годината;
 • публично измолване на секвенцията в чест на Свети Дух (стр…) на първия ден от Новата година и на Петдесятница;
 • благочестиво измолване на Кръстен път (стр…), свързано с размишления върху Страданията и Смъртта на Христос и преминаване от спиране на спиране (при публично измолване, достатъчно е само водещия да преминава), на места затвърдени от църковната власт (храм, църковен двор, площад);
 • благочестиво посещение на църква на нейния храмов празник и на 2 август (Дева Мария на ангелите) и измолване на „Отче наш” и „Вярвам в Бога”;
 • благочестиво посещение на църква или на олтар, в деня на тяхната консекрация и измолване на „Отче наш” и „Вярвам в Бога”;
 • благочестиво посещение на църква на Задушница и измолване на „Отче наш” и „Вярвам в Бога” (принася се само за душите в чистилището);
 • благочестиво посещение на църква или монашеска капела в тържеството на Основателя и измолване на „Отче наш” и „Вярвам в Бога”;
 • вземане на участие в литургия или обред, които са председателствани от визитатора по време на пастирската визита в общността;
 • обновяване на кръщелните обещания по време на литургията на Велика Събота или в годишнината от своето кръщение;
 • благочестиво посещение на една от четирите патриархални римски базилики и измолване там на „Отче наш” и „Вярвам в Бога” на: храмовия празник; друг празник; един път в годината, независимо кога;
 • участие в обредите, отслужвани в стационарните църкви в Рим, в определени дни на годината, означени на страниците на Римския Литургийник;
 • в момента на смъртта, без присъствието на свещеник, който би могъл да даде тайнствата на умиращия, в зависимост от това дали верният се е молил през живота си, индулгенцията е получавана от Църквата. В този момент се използва определен предмет, пр. кръст, броеница, свещ. В случая на смъртна опасност условието да се използва определен предмет замества трите обичайни условия за получаване на пълна индулгенция)
 • Благочестиво измолване на Броеницата на Божието Милосърдие

Църквата препоръчва пълната индулгенция да бъде принесена за душите в чистилището, което може да гарантира пълното опрощаване на греховете на верния в момента на смъртта му.   

Ако за пълна индулгенция липсва изпълнение на начина по който са записани, а също така и изпълнение поне на едно от условията и делата дарени с индулгенция не са напълно извършени или извършени не в означения ден, както и при всекидневното им практикуване, опрощаването на греховете е частично. Също така и в следните случаи:

 • молитвени въздишки до Бога, Дева Мария, светците и ангелското войнство;
 • ако верният е подтикнат от мотиви, произхождащи от вярата да помогне на нуждаещите се или да сподели с тях своите блага;
 • когато верният желае да се откаже от някое добро за него благо и да понесе малка жертва в името на Бог;
 • всекидневно благочестиво използване на религиозни предмети (кръст, броеница, медальон) осветени от папа или епископ, както и от свещеник или дякон, придружено с молитва;
 • при измолването на:

Псалм 129

„Ангел Господен”  

„Душо Христова”

„Вярвам в Бога”

Литании официално затвърдени от църковната власт:

Литания в чест на Пресветото Исусово Име

Литания в чест на Пресветото Сърце Исусово

Литания в чест на Най-скъпата Кръв Христова

Лоретанска Литания

Литания в чест на Свети Йосиф

Литания на Всичките Светци

Молитвата на свети Бернард

„Радвай се Царице”

„Под твоето покровителство”

„Вечен покой”

„Тебе Боже Хвалим”

„Ела, о Душе, Творче свет”

„Кантик на Дева Мария”

Измолване на Светата броеница

Индивидуален Кръстен път

Подновяване на кръщелните обещания всеки ден;

 • кратко посещение на Светото Причастие укрито в дарохранителницата;
 • молитва за Светия отец папата и душите в чистилището;

знакът на Кръста;

 

 1. Във връзка с честването на Halloween:

Съществуват известни елементи на американската поп култура, които един след друг нахълтват до някога консервативната културно България и едновременно Европа. По-рано Св. Никола беше заместен от куклата Дядо Коледа на рекламата на Coca-Colа, след това любовните валентинки изместват възпоминанието на св. Валентин, а сега Halloween се пробва да преобърне с главата на долу мисленето на младия човек и смисъла на тържеството Всички Светци (1 ноември) и Задушница (2 ноември)

Halloween пуска все по-солидни корени в невярващата ни страна. Празнува се в културните домове, училищата, вкъщи и често се свързва с пропаганда на окултизъм, езотерика, сатанизъм. Българина, който днес пресява остатъците от някаква вяра, е подложен на различни изпитания в тази сфера: врачки, леене на куршуми, карти „Таро”, носене на талисмани и т.н. А вярата в Бога е нула! От религиозно-философска гледна точка съзнателното или не практикуване на Halloween и на по-горе изменените практики ни води до участие в обреди, посветени на дявола. Тези, които обичат Бог би трябвало да стоят настрана от богове и да не правят никакви компромиси.

За да разберем смисъла на Halloween трябва да зърнем в историята. На този ден е смятано, че границата между света на живите и този на мъртвите била най-тясна. Halloween е келтски, а следователно езически празник. Бил е свързан с обредите Самхейн. Принасяли са жертви от животни, много често хора, особено деца. През Средновековието е наречен All Hallows Eve, което означава Навечерие на Всички Светци, на кратко. Тогава Halloween се базира на контакт със световете, за да се открие бъдещето, да се намерят сили, да се задоволят нуждите на починалите. Тази битка на Църквата с обредите, викащи духовете на умрелите, завършва с победа на християнството. На мястото на тези обреди, се появява култ към умрелите, който се изразява и до ден днешен в почит за починалите души и молитва за тях. Благодарение на това от XII в. в Църквата се празнува Задушница.

През XIX в., благодарение на емигрантите от Британските острови, които днес са едни от най-големите групи на американския континент, обичаите на Halloween достигат бреговете на Америка. Там намират плодотворна почва за своя колорит и комерсиен характер. Вкусът му е допълнен от факта, че в Ню Йорк се чества на този ден гей-парад. Модифицираната езическа практика се връща през XX в.не само на Британските острови, но и в цяла Европа. След 800 г. отново се връща тази стара битка на Църквата, а именно култа към починалите да не носи окултистичен и сатанистичен характер. Halloween е присмиване на Бог и на всички негови светци.

Много хора се усмихват под носа, когато разбира становището на Църквата по отношение на Halloween. Най-често се използва аргумента: какво лошо има в това, децата да се преобличат като вещици и дяволи? Или: това е само игра, няма нищо лошо в нея. Проблема е в това, че цялата символика и атмосфера Halloween отваря човека на действителност, за която ако наистина знае как изглежда, би издухал през девет океана в десетия. Ето така тиквата със запалената в нея свещ символизира блуждаещите се души в образа на пламъка. В миналото тиквата на прозореца символизирала приемането на сатаната в своя дом.  Танците на вещиците с дяволчетата около огъня целят контакт на човека с духовета. Магиите имат за цел да надникнат в светове, за да разберем наближаващото бъдеще.

Както знаем магиите са тежък грях против Бог, Който е единствения Господар на Времената. Не ни е позволено да Му отнемаме ролята и да откриваме бъдещето, което Той самия е планирал. Отварянето се пред духовете е игра на криеница с дявола, но на такъв принцип, че единствено човекът търси, а дявола му позволява да го открие. Духовете съществуват. С такава забележка, че спасените души са на обожаване на Господа и не се занимават със земните игри на невярващите. Защото, който празнува Halloween не може да нарече себе си вярващ, а пълен игнорант относно Бог! И когато се викат духове, можем да сме сигурни, че ще се отзове осъдена душа или демон.Дори и човек да третира тази игра несериозно, сатаната отговаря на всяка покана. В крайна сметка самата атмосфера на Halloween доближава въображението ни повече до ада, отколкото до небето. Не си въобразяваме небе, пълно с хапещи дяволчета, чудовища, скелети и вещици. Ако е така, защо да се забавляваме в ад? Дали играта на осъдени души и преструването за приятели на сатаната е мила за Христос?

Всички екзорцисти обръщат внимание на това, че проблемите с обладаването и психичните болести на демонична основа започват повечето пъти от невинни игри и практики. До тях можем да добавим метал музиката, магиите, контакт с духовете, носене на талисмани, в това число и червено конче против уроки и т.н. Най-лошото е факта, че успехът на Halloween е свързан с печалбата на много хора. В навечерието на Всички Светци едни могат да продадат костюми, играчки. Други организират тържества в атмосферата на ужаси, по време на които се увеличава и продажбата на алкохолни напитки, естествено.

Хората, които печелят от Halloween, ако са кръстени, обиждат вярата си и традициите за пари. Самите те са излъгани и доказват на себе си и на нас, че Halloween е само светска игра, на която може да се спечелят няколко стотинки и организаторите подготвят неща, които разкриват пред тях и пред нас действието на дявола. Halloween е още един повод за забава. Комерсиалността често побеждава, но комерсиалност и истина, това не винаги е едно и също. Струва си да си дадем сметка, че човек не е само за забава, а неговото звание е много по-широко

Общество, което губи паметта си за вярата, корените традициите на бащите си, губи себе си, заради някакви комплекси няма бъдеще. Губи това, което е най-красивото в своята си същност

В деня на Halloween християните трябва да разпространяват знанията си за всички тези опасности, които носи езичеството и да се молят заедно за победа над тъмнината. В лицето на близките това би било смешно, защото всички празнуват. Ще е трудно! Най вече да благодарим на нашия Отец за победата над смъртта, пъкъла и сатаната.

 

 1. През настоящата седмица ще преживеем дни на духовно обновление: Първи четвъртък, петък и събота от месеца. На 3 ноември след вечерната литургия и фатимската набожност, каним всички семейства на среща в залата под църквата. Всяка първа събота на месеца след светата литургия организираме среща на семействата. Ще обсъждаме различни интересни теми, понякога трудни, но едновременно много полезни за семействата. Чувствайте се всички поканени.

 

 1. През изминалата седмица приключи енорийското поклонничество до Светите земи. В края на литургията всеки от вас ще получи скромен подарък. Благодарни сме на Бог за преживяното и се надяваме на богати благодати след пътуването. 

 

 1. Вчера 27 октомври в нашата енория се проведе епархиен съвет. 

 

На 1 ноември от 19:00 ч. в сградата на Евангелската църква на ул. „Цар Симеон” 14 ще се проведат историко-богословски лекции с лектори от Евангелската методистка църква и Католическата църква на тема: „Исторически аспекти на Реформацията”, „Реформация и контрареформация” и „Делото на протестантите в България през 19 век”. Всички са добре дошли! Вход свободен.

 

 

Пожелаваме на всички успешна, благодатна и благословена седмица!

  

 

о. Венци Николов OFMConv.