qrek

Ела Свети Душе – дай ни от небето Твоята светлина. Ела днес при нас, както си пристигнал за първи път при молещите се апостоли. Ела да ни научиш как да живеем в единство въпреки това, че сме различни. Ела – затова, че искаме да разгласяваме, както първите християни великите Божи дела, за да Го познаят и разберат всички.

Ела – Утишителю, затова че имаме нужда от Твоята утеха. Ти си Истина, която е трудна за да я открием сами. Ти си Свет и ни водиш по пътя към светостта. Св. Павел ни е показал пътищата за живота – един според плътта и другия според Духа. Плодовете, които се раждат от плътския живот това са: Прелюбодейство, блудство, нечистота, разпътство, идолослужение, завист, убийства, пиянство. Плодовете, които се раждат от духовения живот това са: Любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност, кротост, въздържание.

            Кой път избирам всеки ден?

            Кой път показвам на моите братя всеки ден в моя живот?

Дали съм готов да слезе върху мене Светия Дух и да Му позволя да действа?

Св. Павел казва: Всички, водени от Духа Божи, са синове Божи (...) чрез Когото викаме: Авва, Отче!  Като Божите деца ние сме собственици на всичко това което има Бог: любов, радост, мир, дълготърпение,благост, милосърдие, вярност, кротост, въздържание. Дали искаш да си дете на Бога, и собственик на всички тези добри плодове? Позволи днес на Светия Дух да те напълни с всички тези дарове. Не вярвай на тези които ти казват, че плътски живот е щастлив. Не може да е щастлив затова, че няма в него Бога, който дава щастие на човека. Всички плодове, които принася Светия Дух, имат възможност да съществуват в твоя живот само тогава, когато Го приемеш и позволиш на Него да действа. Без Него тези плодове не са за тебе.

JMB