jesus-ressuscitado

Великденското събитие до днешния ден предизиква в хората едно и също чувство, което са усетили тези жени, когато са гледали празен гроб на Христа: страх и радост. В тези, кито искат и желаят да Го отстранят и изхвърлят из човешката история, чрез преследването на Неговата Църква, чрез разпространяване на фалшиви и измислени истори - това събитие събужда страх. В тези, които повярваха на Неговите думи и заради Него понасят различи трудности и неприятности увеличава радост. И в нас понякога тази истина, че Исусовия Гроб е празен събужда страх, затова, че и ние не сме без вина. Има моменти в нашия живот, когато някакси забравяме, че Исус е Възкръснал. Отчайваме се, когато срещаме трудностите в нашия личен живот и си мислим, че няма смисъл да се трудим, да се борим със слабостите си. Тогава можем да се чустваме уплашени, че сме сами и изоставени.

Но Исус казва на жените: Не бойте се. Трябва да знаем, че не е възможно да се убие Този, който е Създател и Господар на живота. Не може да се Го затвори и упази Този, който успява да се скрие в едно малко парче хляб. Излишно е да Го търсим между мъртвите. Даже е смешно да Го търсим в миналото, като някой, когото са погребали и забравили. Исус е жив и трябва да се радваме, и със сърцата препълнени от радост да говорим на всички, че е жив. Да свидетелстваме, както тези жени и Апостолте, че Исус е между нас, не като спомен от миналото, но като Този който победи и Живее в нас. Като Този, който вече няма да умре никога. Да се радваме, че нашият Господ е непобедим.   

JMB