jaro

Мир вам! 

Изглежда така, че Исус след Възкресението си, много е обичал да изненадва своите ученици и появявал се на различни места. Внезапно се яви на Мария Магдалина, спира уплашените жени, които бягат след като разбраха, че Го няма в Гроба, присъедънява се към учениците си които вървят по пътя за Емаус, неочакван яви се на своите ученици вечерта във деня на своето Възкресение. Най-вероятно Исус чрез тези изненади иска да помогне на своите ученици да свикнат с тази истина, че Той е с тях винаги и на всякъде. Иска да ги задържи в това радостно убеждение. Действително, ако си помислим, че Той Възкръсналия, Непобедим, Безсмъртен е винаги с нас, особено в трудните моменти тогава би трябвало нашите сърца да се препълят с радост и мир даже и тогава когато сме тъжни, както Мария Магдалина, разочаровани както тези двама по пътя за Емаус, или уплашени, както учениците Му в ден на Възкресение.

Когато изненадваше своите, беше точно неделя. Това стана най-вероятно на същото място където е установил Евхаристията. На това място им дава да докоснат промененото Си Тяло, за да повярват в Неговото истинско присъствие и да могат да станат свидетели за целият свят, че Той беше мъртъв и че наистина Възкръсна, че е Бог. Тези събитя, време и мястото напомят ни за нашето неделно събрание. И на нас Исус обяснява Писанието. Тука ни напомя за истината която толкова трудно приемаме, че Той трябваше да страда и да умре за да стигне своята хвала и че ние трябва да минем по същият път. Тук в Евхаристията, Той ни дава да се докоснем до Него, за да се убедим, че Той е жив и присъстващ. Той ни праща да сме Неговите свидетели в днешния свят, да съобщаваме с радост, че Той е Възкръснал и ни дава възможност да възкръснем и ние.

Днешната неделя, това е Неделя на Милосърдието. Днес би трябвало да се опитаме да разберем че Бог наистина много ни обича и затова е посветил Своят Син за да може, да ни прости нашите пригрешеня и да ни даде възможност да сме заедно с Него в Небето.

JMB