Wielkanoc2017“Бог, богат с милост,

поради  голямата  Си  любов, с която ни обикна, макар да бяхме  мъртви поради престъпленията, оживотвори с Христа и възкреси с Него

и постави на небесата в Христа Исуса”.

Еф 2:4-6

  

Скъпи Братя и Сестри в Исуса Христа, 

Заедно с Възкръсналия Христос възкръсва цял свят. Разгласявайки мир, Исус носи със себе си истинска радост.

Съвременният  човек cе грижи и притеснява за материални блага. Често обръща огромно внимание на външни неща, а забравя колко му е нужен вътрешен мир и хармония на духа, които може да принесе само Исус.

Нека преживяването на Великденските празници ни помогне да разберем смисъла на живота cи и да ни даде сили за преодоляване проблемите на всекидневието! Нека Възкръсналият Христос оживи нашите сърца с блясъка на Своята любов, за да можем да бъдем негови верни свидетели!

Пожелавамe Ви Божий благослов всеки ден !

о. Венци Николов OFMConv