jaro

Чухме преди малко, че Исус е измил нозете на своите ученници. Тази работа беше предназначена само за роби и затова всички се учудиха много а най-вече Св. Петър. Как Ти моят учител, ще ми миеш краката? Било им много трудно да разберат това, което Исус със смиреност започнал да прави на тях. Исус познава всеки от тях много добре и въпреки това, че имало между тях и Негов предател, Исус не се колебае и измил краката на всички. Въпреки това, че това което е направил Исус беше много силно и може да се каже, че няма нужда от коментар и обяснение Исус обяснява и казва: Вие Ме наричате Учител и Господ, и добре казвате, понеже съм такъв. И тъй, ако Аз, Господ и Учител, ви умих нозете, то и вие сте длъжни да умивате нозете един на друг.

Вслушвайки се в тези думи трябва да признаем, че Исус не ни дава само добър пример умивайки нозете на своите ученици. Той ни задължава да го правим на нашите братя и сестри без изключения, също и на враговете. Това е истнската любов спрямо другият човек и спрямо неприятелите. Да не си мислим, че Исус днес в нашето положение би постъпил по-друг начин. Колко често се оправдаваме братя и сестри и казваме: този човек не заслужава да го гледаш, да имаш работа с него, не заслужава да му обръщаш внимание. И тука би трябвало много да се засрамим, затова че Исус му измива краката. Той Господ и Учител, а ти казваш, че няма смисъл да го гледаш. Нашата христянска любов само тогава, ще е автентична когато ще прилича на Исусовата Любов. Умивайки краката на другият човек доброволно ти не се унижаваш като човек, ти ставаш подобен на самият Исус и с това доказваш, че Той е твоят Господ и Учител. Доказваш, че си истински човек, истински христянин, затова, че можеш да обичаш. В любовта се крие най-голямото ни достойнство. Задължени сме от нашият Господ и Учител да си умиваме краката взаимно, да се обичаме. Трябва да изпълним това задължение иначе ще свършим, като Юуда. Той не е искал да умива краката на враговете си той искаше да ги убива и всички знаем как свършил. Любовта винаги побеждава и никога не губи. Да се присиедъним към останалите Апостоли. Да вървим сега в света и да съобщаваме с нашият живот Божията Любов.

JMB