Хвален Исус! Скъпи братя и сестри, какъв смисъл има днешното тържество? Исус влиза тържествено в Йерусалим и е посрещнат от тълпи народ. Това се превръща във връх на публичната му дейност. По такъв начин някога са влизали   царете в градовете, които са придобили. Исус представя себе си като Цар, като човек, който има особена мисия. Въпреки всичко е заловен и разпнат, за да се реализира Божия план.

Причините, за да се стигне до това положение са завист на духовните ръководители и на онези, които са се страхували от Него, неразбиране, в действителност, от страна на хората понятието „свобода“, което Христос предлага и предателство от страна на един от най-близките му хора.

И днес се случва същото. Много хора не обичат Бога, а извършват религиозните практики заради различни причини, между които не присъства обич към Бог. Днес човек се страхува от Бога, защото мисли, че Бог отнема свободата му. Днес човек се губи в тълпата и едновременно лесно губи трезвостта на разума си и се оставя да бъде воден от мнението н тълпата. Исус Христос е осъден в демократичен процес. Виждаме, че там където липсва Бог, понятието свобода се обръща във „свободия“. Днес е важно да подчертаем, че свободата ни е дадена даром, тълпата ни води, но всеки от нас има морал и чувство за лична отговорност пред Бог за своите решения и поведение. Бог не оценява тълпата, а всеки един от нас. Когато един ден застанем пред Него, не можем да оправдаваме действията си, поради постъпките на тълпата и грешките на другите.

Нека да правим каквото трябва, а да става, каквото ще! 

о. Венци Николов -

ректор на светилището