1. В четвъртък 22 февруари, честваме празника Престол на св. Петър Апостол. На този ден ще се молим за светия отец Папа Франциск. 
  1. Следваща неделя в нашата Енория ще проповядва о. Яцек Вуйцик от Варна. 
  1. Преживявайки великия пост нека да пристъпим към светата изповед. Изповедта ще ни помогне по-добре да преживеем времето за нашето покаяние. 
  1. Всеки петък от 17.30 ч. ще размишляваме върху Страдание Господне, участвайки в кръстния път. 
  1. В църквата е изложена кутия в която можем да направим нашата милостиня. Събраните средства ще предадем на нуждаещите се. Също така е поставена кошница, в която събираме храната за бедни. Нека да се включим с милосърдните си дела.                                                                                                                                                                                                                              

    JMB